Rådgivning

Individuell rådgivning

Innovationsrådgivning

Har du en viktig presentation för en ledningsgrupp som måste landa rätt?
Behöver du få återmatning på tankar runt innovationsprocess eller verktyg?
Har du ett behov av att bolla tankar runt innovation eller förändringsarbete?

Den individuella rådgivningen riktar sig till dig som är förändrings- eller innovations-ledare i en stor organisation. Rådgivningen sker bäst ansikte mot ansikte, men kan också ges över video- eller telefonsamtal.

Rådgivning för ledningsgrupper

Behöver ni fördjupa er förståelse runt innovation och innovationsförmåga (ledarskap, kultur, metoder och verktyg) och hur det relaterar till er verksamhet?

Håller ni på att göra ett omtag runt er utvecklingsverksamhet och behöver nya ögon på det ni gör för att undvika tunnelseende?

Jag kan hjälpa er att få fram en gemensam målbild och förståelse för vad nuläget är och stötta i framtagning och genomförande av er innovationsstrategi.

We are not the dark side. But we do have cookies. Ok? cookies policy.     ACCEPT